Sikker hegning af elefanter
– i naturen og i dyreparker

Indhegning af elefanter i deres naturlige miljø er en stor udfordring.

Traditionelle hegnsløsninger har ikke været pålidelige.

Når omgivelserne gør det svært

at indhegne elefanter

Hegning i naturen kan være problematisk med hurtigt voksende vegetation.

Ved brug af RubberGuard Wire er spændingsfaldet minimalt – selv over meget lange afstande og uanset at hegnstråden berøres af vegetation. Derfor kan RubberGuard Wire med fordel anvendes til  indhegning af elefanter i naturen.


RubberGuard Fencing til elefanter worldwide


Flere omfattende projekter i Asien anvender med succes RubberGuard Wire til hegning af elefanter. 

I Thailand anvender The National Elephant Institute tråden til at holde elefanter ude fra dyrkede områder, så bønder og elefanter kan leve i fredelig sameksistens.

På grænsen mellem Burma, Thailand og Laos – i The Golden Triangle – er RubberGuard Fencing brugt til at beskytte elefanter i deres naturlige miljø.

I Yangon, Burma har dyrerettighedsforkæmpere fået gennemført forbedringer for de Hvide Elefanter. De kan nu bevæge sig frit rundt – forsvarligt sikret ved brug af RubberGuard Wire i stedet for at være lænket.

RubberGuard Wire i

The Golden Triangle


I den gyldne trekant, på grænsen mellem Thailand, Laos og Myanmar, arbejder John Edward Roberts med at redde og beskytte elefanter i naturen. Dette omfatter blandt andet at sikre elefanterne bag pålidelige hegn.

Dette er hans kommentar: "vores Rubberguard hegn har fungeret vældig godt på en lille skala for en venskabsgruppe af elefanter i over seks måneder, min bestyrelse er nu klar til at begynde den næste fase."