Sikker indhegning af får / husdyr


Problemer med ulve, bjørne og ræve har medført, at flere lande i dag med stor succes har testet og nu bruger RubberGuard Wire til at holde rovdyr på afstand af husdyrFritlevende ulve breder sig i Europa, og da de er fredede, skal får og andre husdyr beskyttes med effektive hegn.

Ulve er kendt for både at springe over og grave sig under traditionelle trådhegn, både elektriske og trådhegn uden strøm.

En fredelig sameksistens mellem ulve og mennesker kræver, at der findes praktiske og økonomisk bæredygtige løsninger til at beskytte husdyr mod angreb fra ulve.

Hvordan kan RubberGuard Wire hjælpe med at holde rovdyr ude?På eksisterende trådhegn kan RubberGuard Wire med fordel placeres som en eller 2 tråde over det almindelige trådhegn, og på ydersiden placeres RubberGuard Wire udenpå hegnet tæt på jorden, så ulven får stød, hvis den forsøger at grave sig under hegnet. Placeringen tæt på jorden er mulig, da RubberGuard Wire ikke taber spænding når vegetationen vokser op omkring hegnet, som det sker med almindelige elektriske ståltrådshegn.

Bedre er det dog at anvende RubberGuard Wire til alle trådene i hegnet, da den har en meget længere levetid end almindelige ståltrådshegn.

RubberGuard Wire monteres enkelt på almindelige trådholdere til elektrisk hegn.

Den lange levetid, det lave vedligeholdelsesbehov - da vegetationen ikke skal holdes under hegnet - og muligheden for at rulle tråden op igen for genanvendelse til en anden fold, gør Rubberguard Wire til den både mere effektive og  økonomiske løsning på at holde får/husdyr sikre.


Samarbejde med nationale myndigheder

RubberGuard har i samarbejde med myndigheder i Danmark, Sverige og Tyskland testet RubberGuard Fencing:


I Danmark:
Ålborg Universitet og Ree Park. Resultaterne heraf er bl.a. refereret i Aktuel Naturvidenskab, Århus Stiftstidende og TV2MidtVest.


I Sverige:
Flere Länsstyrelser og Lantbruksuniversitetet, SLU, i Uppsala.


I Tyskland:
Landesschafzuchtverband Baden-Württemberg og Landesamt für Landwirtschaft, Schleswig-Holstein

 og NABU-Naturschutzstation Münsterland.

Klik på billedet og læs artiklen

Aalborg Universitet, forsøg og specialestudiumUlvene kan både komme under og over de strømførende ulvehegn, som netop skal holde ulvene væk. I hvert fald hvis man bygger efter Miljøstyrelsen anbefalinger med en højde på 90-100 centimeter og med lav spænding. Det viser forsøget og specialestudiet, som forskerne fra Aalborg Universitet gennemførte hos Ree Parks ulve på Djursland.


Ulvenes forcering af hegnet er blevet dokumenteret med en række billeder, hvor ulvene nemt både springer over og går under hegnet.


”Vores forsøg viser, at opsætningen med denne strømførende gummitråd henholdsvis 20 cm over og under det traditionelle fårehegn er et langt bedre værn mod ulve end det traditionelle hegn alene. Vi anbefaler en hegnshøjde på 115-145 cm som et mere effektivt hegn mod ulve”, lyder det i rapporten.


Forskerne erfarede også, at spændingen på hegnet var vigtig. Den anbefalede spænding fastsat af Miljøministeriet er i dag 4,5 kV. Imidlertid fastholder RubberGuard, at spændingen bør være på mindst 5 kV for at afskrække ulve effektivt.CASES