Vildsvinene er her - på godt og ondt

Vildsvin i dyreparker og i naturen

Hegning af vildsvin er udfordrendeVildsvins adfærd med at grave i jorden giver særlige udfordringer, uanset om man ønsker at holde vildsvinene enten inde eller ude. Almindelige elhegn kortslutter, når de bliver dækket af jord eller vegetation omkring tråden, og det lærer vildsvinene hurtigt. RubberGuard Wire kortslutter ikke i høj vegetation, og derfor er det særligt velegnet til hegning af vildsvin i naturområder, der ikke plejes på samme måde som almindelige indhegninger


På dette foto ses en vildsvineindhegning i en dyrepark, hvor RubberGuard Wire er anvendt som supplement til et almindeligt trådhegn.


Hvis vildthegn kun skal holde vildsvin ude, skal det ikke bare være en meter højt. Det skal også være gravet 30-50 cm ned i jorden for at undgå at vildsvinene graver sig under.


Elektriske hegn til vildsvin bør have tre tråde i 20, 40 og 60 cm højde. Ved brug af RubberGuard Wire er det ikke nødvendigt, at tråden friholdes for vegetation, for at sikre den nødvendige spænding.

Bestanden af vildsvin er stigende

Vildsvin findes i de fleste lande i Europa og bestanden er voksende.
De færdes i uberørte skovområder eller kratbevoksede landskaber, og det er meget vanskeligt at hegne dem med traditionel hegnstråd, som kræver kontinuerlig vedligeholdelse og tilsyn.