Jordforbindelse


Jordforbindelse er vigtig


For at få et optimalt kredsløb i elhegnet og altså optimal strøm, er det helt afgørende, at spændingsgiveren er tilsluttet en optimal jordforbindelse.

Derfor skal elhegnet være forsynet med jordspyd på min. 1, 5 meter placeret med ca. 3 meters mellemrum. Jordspyddene skal placeres minimum 10 meter fra andre jordspyd som for eksempel til HFI -relæ. Det er et lovkrav.

Hvis jorden støder omkring spyddene skal der monteres flere. Man kan anvende galvaniseret ståltråd eller jordkabel som forbindelse mellem jordspyd og spændingsgiver.

Mange mennesker bliver forbavsede over, hvor mange jordspyd man rent faktisk skal bruge. Jo, kraftigere spændingsgiver man har, jo kraftigere et kredsløb får man og her må jordforbindelse ikke være det svageste led.

For at blive ved vandmetaforen, så kan man sammenligne jordforbindelsen med en brønd, der skal kunne modtage den mængde vand, der kommer, ellers løber den tør. Det kan resultere i, at heste eller mennesker kan få stød, når de står på jorden.


Tips til jordforbindelse


Følg instruktionerne for jordforbindelse i manualen til energizeren; de vil guide dig gennem processen. En kontakt forbinder til hegnet, mens den anden kontakt forbinder til jordspyddet. Vi anbefaler at bruge 6 kvadrat jordledning.

Sørg for, at du har tilsluttet jordspyddet korrekt. Det skal gå til ground kontakten på opladeren.

Længere hegn eller områder, hvor jorden er tør, stenet, eller sandet kan kræve flere jordspyd. Flere jordspyd skal placeres mindst 3 m. fra hinanden og mindst 15 m. fra ethvert andet Jordforbindelses system. Hvert spyd skal derefter tilsluttes ved hjælp af isoleret ledning.

Jordspydkan være kobber eller galvaniseret. Fordelen ved kobber er, at det transporterer elektricitet mere effektivt end det galvaniserede spyd; men det er dyrere end et galvaniseret spyd.